การซ้อมรับปริญญาประจำปี 2564 ณ มจร.สุรินทร์ วันที่ 4 ธ.ค. 2564 หอประชุมเอนกประสงค์

กำหนดการ

การแต่งการซ้อมรับปริญญา