ขั้นตอนการรับชำระค่าลงทะเบียน

ขั้นตอนการรับชำระค่าลงทะเบียน

  1. นำเงินไปชำระที่ เคาเตอร์ธนาคาร  ตู้ATM หรือชำระผ่าน E-Banking
  2. โดยชำระเงินเข้าบัญชีเลขที่  982-4-14027-1 ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์(นอกงบประมาณ)
  3. แจ้งชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนิสิต เบอร์โทรศัพท์  พร้อมสลิปการโอนเงิน มาที่

   Line Id: 0805509622 

หรือ

     Line Id: Tuktik_amporn2530

  • กรุณาแจ้งการโอนเงินภายในวันที่โอน หรืออย่างช้าวันถัดไปจากวันที่ทำการโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน (ถ้าท่านโอนแต่ไม่แจ้งการโอนจะไม่สามารถออกใบเสร็จได้ท่านจะค้างชำระในระบบ)
  • การรับชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้ออกใบเสร็จรับเงินในระบบแล้วเท่านั้น
  • ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินได้ที่งานการเงิน ห้อง 301 ส่วนคลังและทรัพย์สิน ชั้น 1  อาคารพระธรรมโมลี ในวันเวลาราชการ หรือรับได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

งานการเงิน ส่วนคลังและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

โทรศัพท์ 044-142106-7 ต่อ 304 , 305