เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี​ พระเดชพระคุณ พระราชวิมลโมลี

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี​ วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระราชวิมลโมลี ( มานพ ปิยสีโล ป.ธ.๙ Ph.D. พธ.ด. ) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร.วิทยาเขตสุรินทร์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารและบุคลากร มจร.สุรินทร์ เข้ากราบขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคล