การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม มจร.สุรินทร์

2 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ประวีณ ตันฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมทีมงานได้เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ที่จะตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี นายพลนภัส แสงศรี ผอ.สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรโมลี รองอธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งอุปกรณ์ชุดใหญ่จะเข้ามาประจำการในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นี้ และพร้อมรองรับผู้ต้องสงสัย(ว่าติดโควิด)ทันที โดยมีจำนวนเตียง 100 เตียง