พิธีเปิดศูนย์พักคอย มจร.สุรินทร์

นายสุวพงษ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผวจ.สุรินทร์ สส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธาน กมธ.การสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการ ร่วมเปิดศูนย์พักคอย มจร.สุรินทร์,รพ.สุรินทร์,จังหวัดสุรินทร์ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ (10.00 น วันที่ 13 สิงหาคม 2564)