รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิค-19 ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 มจร.สุรินทร์

บริจาคได้ที่บัญชี ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิค-19 โดย พระราชวิมลโมลี

บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 660-8-64388-8

ติดต่อแจ้งการโอน คุณฐิติรัตนน์ ดาทอง 080-550-9622 ,คุณอัมพร ดวงเกตุ 084-829-2412