เรียนเชิญนิสิตในหลักสูตรและผู้ที่สนใจการกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์วิทยานิพนธ์

📢📢เรียนเชิญนิสิตในหลักสูตรและผู้ที่สนใจ📢📢📌📌เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง #การกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์วิทยานิพนธ์📌📌👉👉โดย #พระครูศรีปัญาวิกรม,ผศ.ดร. และคณะ👉👉วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา12.00 น. เป็นต้นไป👉👉ผ่านระบบออนไลน์