วิพากษ์หัวข้อวิทยานิพน์ สารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

📢📢วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564📢📢 เวลา08.00น.เป็นต้นไป👉👉หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 👉👉#วิพากษ์หัวข้อวิทยานิพน์/สารนิพนธ์👉👉ผ่านระบบออนไลน์ Meeting zoom