ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “คัมภีร์มิลินทปัญหา” โดย รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ ในรายวิชาสัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์

18 กันยายน 2564:แจ้งนิสิตหลักสูตร พธ.ด. มจร วิทยาเขตสุรินทร์และผู้สนใจทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “คัมภีร์มิลินทปัญหา” โดย รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ ในรายวิชาสัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ผ่านระบบ Zoom ตาม ID ที่แจ้ง