เชิญร่วมสัมมนาในรายวิชา สัมมนาพระไตรปิฎกอรรถกถา

ในหัวข้อเรื่อง #สัมมนาพระสุตตันตปิฎกและอรรถกถา

👉👉วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564👉👉เชิญร่วมสัมมนาในรายวิชา สัมมนาพระไตรปิฎกอรรถกถา👉👉ในหัวข้อเรื่อง #สัมมนาพระสุตตันตปิฎกและอรรถกถา👉👉บรรยายโดย #รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์👉👉ผ่านระบบออนไลน์ zoom