การซ้อมรับปริญญาประจำปี 2564 ณ มจร.สุรินทร์ วันที่ 4 ธ.ค. 2564 หอประชุมเอนกประสงค์

กำหนดการซ้อมรับปริญญาประจำปี 2564

สำรวจความต้องการเข้าร่วมการซ้อมรับปริญญาประจำปี 2564 ณ มจร.สุรินทร์ วันที่ 4 ธ.ค. 2564 หอประชุมเอนกประสงค์