โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาขอเชิญร่วมลงทะเบียนร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับครูในศตวรรษที่ 21วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-16.00 น.จัดโดยนิสิตชั้นอุดมศึกษาปีที่ 4 #มจรสุรินทร์#โครงการสัมมนา