ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2565

ปฏิทินการศึกษา มจร.สร ภาคการศึกษาที่ 1/25651 มี.ค.-27 พ.ค. 2565 กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ2 มิ.ย. 2565 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์6 มิ.ย. 2565 ประกาศผลสอบคัดเลือก7-30 มิ.ย. 2565 รายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน10 มิ.ย. 2565 ปฐมนิเทศนิสิต13 มิ.ย. เปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2565