พระพรหมวชิรโมลี​ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท กฤษดา สาริกา เชิญ น้ำสรง ผ้าไตร และเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี ถวายแด่ พระพรหมวชิรโมลี ( ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.๙ ) รองอธิบดี​มหาวิทยาลัย​มหาจุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขต​สุรินทร์​ (ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง)​ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑ นาฬิกา ๓๐ นาที ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์​▫️ ทั้งนี้​ คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​ บุคคล​ากร​ รวมทั้งนิสิต​นักศึกษา​ มจร.สร.ได้เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะ​ พระพรหมวชิรโมลี​ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี