รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕

รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน มหาจุฬา และมจร.สุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๕

กำหนดการ งานวันเกตัญญูรำลึกคุณูปการของผู้เกษีษณอายุการทำงาน ประจำปี 2565 แบบออนไลน์

ผ่าน ZOOM ID : 9898248048