ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์จำนวน 1 หลัง