พิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธาน ในพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนชาวโคกกระเพอ เข้าร่วมพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์