โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

๑๗ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง ผอ.หลักสูตร คม.สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เป็นผู้แทน มจร วิทยาเขตสุรินทร์ นำทีมผู้เข้าร่วมโครงการ u2t ที่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ รับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ณ ห้องประชุมบันทายศรีชั้น 3 อาคาร 44 ม.ราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมต.ว่าการกระทรวง อว.เป็นประธานเปิดงาน, มี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ และผู้ผลิตสินค้าในโครงการ u2t for BCG เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก