พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

กราบถวายสักการะ พระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมและยินดีต้อนรับ บุคลากรสำนักงานพระสอนศีลธรรม วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก” พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์