เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบที่3

✨รั บ ส มั ค ร นิ สิ ต ใ ห ม่✨📚บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์📍#เปิดรับสมัครนิสิตใหม่#รอบที่_3📌ประจำปีการศึกษา_2567🎓ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 👉หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ➡️ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา🎓ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 👉หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ➡️ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 👉หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ➡️ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ➡️ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิชาชีพครู) 👉หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ➡️ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 🚨หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ➡️ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา #งดรับ เนื่องจากเต็มจำนวนแล้วปีการศึกษา_2567📍รอบที่ 3 สมัครได้แล้ววันนี้ – 8 มิถุนายน 2567📒ป.เอก สมัครได้ที่ : https://forms.gle/2mwcJDpQjRughwX8A📔ป.โท สมัครได้ที่ : https://forms.gle/NTTbc4wE7UYN5RUE8📊 เอกสารที่ต้องแนบ : https://surin.mcu.ac.th/?page_id=8487💙Page Facebook : https://shorturl.asia/mUMOr💚Line บัณฑิตศึกษา : https://line.me/ti/g/nFU4frptEk👤 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 095 620 6864 หรือ 088 343 7077👩‍🏫จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา🧑‍🏫บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่🧑‍💻พัฒนาจิตใจและสังคม