น้อมถวายความอาลัยยิ่ง​ 90 ปี​ 69 พรรษา​หลวงปู่ทองอยู่ ญาณวิสุ

น้อมถวายความอาลัยยิ่ง​ 90 ปี​ 69 พรรษา​หลวงปู่ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ จ.สุรินทร์ ละสังขารพระพรหมวชิรโมลี, ป.ธ.9, ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ละสังขาร ด้วยสิริอายุ 90 ปี พรรษา 69 วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 00.38 น. ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคาร 14#ละสังขาร#พระพรหมวชิรโมลี#พระเถระสุรินทร์ละสังขารขอขอบคุณ​รูป​ภาพ​จากCr.พระครู​สังฆรักษ์​เกษม​ เสามั่น